قیمت گذاری

صفحه اصلی قیمت گذاری

قیمت پکیج های کاربران ما

پکیج برنز

20.000 تومان

ماهانه

تابان وب با بکارگیری نیروی متخصص همواره تلاش میکند تا با ارائه پشتیبانی مناسب به کاربران، آنها را در مسیر طراحی سایت همیاری کند.

بیشتر بخوانید

پکیج نقره ای

30.000 تومان

ماهانه

تابان وب با بکارگیری نیروی متخصص همواره تلاش میکند تا با ارائه پشتیبانی مناسب به کاربران، آنها را در مسیر طراحی سایت همیاری کند.

بیبشتر بخوانید

پکیج طلایی

50.000 تومان

ماهانه

تابان وب با بکارگیری نیروی متخصص همواره تلاش میکند تا با ارائه پشتیبانی مناسب به کاربران، آنها را در مسیر طراحی سایت همیاری کند.

بیشتر بخوانید

پلن های قیمت گذاری راحت

قالب ساس نکس یک قالب حرفه ای با امکانات فراروان و ظاهری جذاب است که هر فردی برای کسب و کارش قطعا به آن نیاز دارد. همین حالا آن را تهیه کنید.

پکیج برنز

ماهانه

50.000 تومان

 • آپدیت اپلیکیشن به طور مداوم و رایگان
 • پشتیبانی اپلیکیشن به صورت رایگان
 • رفع خطا های اپلیکیشن
 • اعمال تغییرات جزئی در اپلیکیشن
بیشتر بخوانید

پکیج نقره ای

ماهانه

100.000 تومان

 • آپدیت اپلیکیشن به طور مداوم و رایگان
 • پشتیبانی اپلیکیشن به صورت رایگان
 • رفع خطا های اپلیکیشن
 • اعمال تغییرات جزئی در اپلیکیشن
بیشتر بخوانید

پکیج طلایی

ماهانه

150.000 تومان

 • آپدیت اپلیکیشن به طور مداوم و رایگان
 • پشتیبانی اپلیکیشن به صورت رایگان
 • رفع خطا های اپلیکیشن
 • اعمال تغییرات جزئی در اپلیکیشن
بیشتر بخوانید

پکیج برنز

سالانه

300.000 تومان

 • آپدیت اپلیکیشن به طور مداوم و رایگان
 • پشتیبانی اپلیکیشن به صورت رایگان
 • رفع خطا های اپلیکیشن
 • اعمال تغییرات جزئی در اپلیکیشن
بیشتر بخوانید

پکیج نقره ای

سالانه

400.000 تومان

 • آپدیت اپلیکیشن به طور مداوم و رایگان
 • پشتیبانی اپلیکیشن به صورت رایگان
 • رفع خطا های اپلیکیشن
 • اعمال تغییرات جزئی در اپلیکیشن
بیشتر بخوانید

پکیج طلایی

سالانه

500.000 تومان

 • آپدیت اپلیکیشن به طور مداوم و رایگان
 • پشتیبانی اپلیکیشن به صورت رایگان
 • رفع خطا های اپلیکیشن
 • اعمال تغییرات جزئی در اپلیکیشن
بیشتر بخوانید

1111